Park im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rekreacja / Park miejski

 
  • al. Unii Lubelskiej, 91-001, Łódź (Polesie)
  • Strona www: www.zzm.lodz.pl
 
7,125.89 km odległość od 43738 Hay Rd, Ashburn, VA 20147, Stany Zjednoczone Jak dojechać
  • PowierzchniaPowierzchnia duża
  • Plac zabawPlac zabaw
0.00Nie oceniono(na podstawie 0 ocen)

Ocena

-
Wygląd
-
Atrakcje
-
Czystość
-
Lokalizacja

Położony w rejonie ulic: Krzemienieckiej, Krakowskiej, Srebrzyńskiej, al. Unii Lubelskiej, Konstantynowskiej – największy w Łodzi i jeden z największych miejskich parków w Europie, o pow. 168,73 ha (nie wliczając ZOO), nazywany potocznie Parkiem na Zdrowiu.
Zaprojektowany i tworzony w latach 20. I 30. XX w., początkowo wg projektu Edwarda Ciszkiewicza (Naczelnika Wydziału Plantacji Miejskich) z elementami wcześniejszego projektu braci Zajkowskich z Warszawy i późniejszych modyfikacji E. Templina, a ostatecznie wg opracowanego w 1930 r. projektu Stefana Rogowicza (następcy Naczelnika Wydziału Plantacji Miejskich). Park powstał na terenie bardzo przetrzebionego w okresie I wojny światowej lasu miejskiego. Zgodnie z założeniami łączy w sobie elementy przyrody naturalnej (pozostałości lasu, w tym rezerwat przyrody pn. „Polesie Konstantynowskie“ utworzony w 1930 r.) z elementami ogrodowych założeń krajobrazowych (wokół 8 zbiorników wodnych w układzie paciorkowym) i geometrycznych (długie osie szerokich alei parkowych, obsadzonych podwójnymi szpalerami lip krymskich i jesionów pensylwańskich, wychodzących promieniście z punktu u zbiegu ul. Konstantynowskiej i Al. Unii Lubelskiej, regularne układy ogrodu dendrologicznego i różanego) oraz bogatym programem wypoczynkowym (amfiteatr, tereny sportu, duże place zabaw, lunapark). Na obrzeżach parku (ale niejako w jego granicach) znajduje się Miejski Ogród Zoologiczny, Aquapark Fala, zaś w bezpośrednim sąsiedztwie Ogród Botaniczny, które stanowią odrębne obiekty.
Park związany jest ściśle z historią Łodzi. Na jego terenie znajduje się miejsce grzebania straconych przez władze carskie rewolucjonistów 1905-1907 r., upamiętnione od 1920 r. pamiątkowym kopcem, następnie wzniesioną w 1923 r. i zniszczoną w czasie okupacji przez Niemców Kolumną Rozstrzelanych, wreszcie wzniesionym w 1975 r. Pomnikiem Czynu Rewolucyjnego. Po przeciwnej stronie ul. Konstantynowskiej znajduje się aleja zasłużonych – dziś stanowiąca jednorodny masyw regularnie posadzonych klonów zwyczajnych odmiany kulistej. Na uwagę zasługuje interesujący drzewozbiór ogrodu dendrologicznego zaprojektowanego w 1930 r. przez Stefana Rogowicza, a także rozsiane po całym terenie parku liczne drzewa pomnikowe. Od roku 1999 trwają kompleksowe prace leczniczo-pielęgnacyjne przy najcenniejszych partiach starodrzewia parkowego.
W latach 1993-1994 odtworzono układ wodny (8 stawów), urządzono wyspę dla ptactwa wodnego. Dla potrzeb zasilania stawów wybudowano dwie studnie głębinowe.
W latach 1994-1995 zmodernizowano niektóre aleje, w tym promenadę nad stawami, wybudowano murek wzdłuż parkingu przy ZOO a w latach 1997- 2002 zagospodarowano teren przy Lunaparku: wybudowano zespół ogródków jordanowskich (w tym dla dzieci niepełnosprawnych) i zespół boisk sportowych, postawiono sprzęt do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu. W ostanich latach zmodernizowano alejki w części parku między ulicami: ul. Konstantynowską, Al. Unii i ul. Krzemieniecką (wraz z budową 80 stanowisk parkingowych przy ZOO), wybudowano oświetlenie w części południowej parku oraz alejki łącznikowe w rejonie Aquaparku Fala.

źródło: http://www.zzm.lodz.pl

 

Oceny użytkowników

W pobliżu

Zabawa / Aquapark

al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź

Nauka / Przedszkole

Legionów 126, 90-764 Łódź

Nauka / Przedszkole

Wróblewskiego 100, 94-035 Łódź

Podobne

Rekreacja / Park miejski

ul. Uniwersytecka, 91-001 Łódź

Rekreacja / Park miejski

ul. Narutowicza, 91-001 Łódź

Rekreacja / Park miejski

ul. Północna, 91-001 Łódź